Usługa NOC 24/7 - II linia wsparcia

Usługa NOC 24/7 - II linia wsparcia

"NOC 24/7" - network operation center 24/7

"NOC 24/7 plus" - network operation center 24/7 plus dodatkowe opcje

Usługa utrzymania urządzeń sieciowych, tzw. II linia wsparcia, niezależnie od producenta sprzętu sieciowego

W ramach usługi „NOC 24/7” oferujemy:

 • Dostęp do inżyniera dyżurnego 24/7
 • Proaktywne monitorowanie wszystkich urządzeń i ich podzespołów przy zastosowaniu tunelowania ruchu kontrolnego do serwerowni Loopus Sp. J. przy zastosowaniu bezpiecznych protokołów i technik L2TP over IPsec i/lub SSL VPN oraz SNMPv3
 • Inżynier dyżurny otrzyma stosowny komunikat w momencie awarii/błędu krytycznego i podejmie stosowne działanie
 • Optymalizację sieci i proaktywne działanie zmierzające do minimalizacji skutków potencjalnych niebezpieczeństw w warstwach do 3 do 7 modelu ISO/OSI. Kontrola polityk bezpieczeństwa zapór i mechanizmów UTM (Antywirusa, Ochrony przed atakami – IPS, Filtra URL, Content Filteringu, deszyfracji SSL, Mail Filteringu, Data Filteringu, Application Behavior Control)
 • Kontrolę ustawień mechanizmów ochrony w warstwie 2 modelu ISO/OSI na przełącznikach sieciowych – DAI(dynamic arp inspection), DHCP Snooping, MFF(mac forced forwarding). Kontrola spójności wartości tablic powiązań powstałych na skutek zastosowania w/w mechanizmów w warstwie 2
 • Bezpośrednią obsługę bieżących zgłoszeń dotyczących komunikacji sieciowej
 • Proaktywną kontrolę stabilności działania tuneli do usług chmurowych
 • Regularną aktualizację do rekomendowanego oprogramowania według zaleceń producenta
 • Postą rekonfigurację na potrzeby bieżącej pracy firmy
 • Przejęcie komunikacji z ISP w przypadku wykrycia niewywiązywania się z oferowanego SLA
 • Przejęcie komunikacji serwisowej i gwarancyjnej ze wsparciem producenta w ramach serwisu Huawei Hi-Care/Co-Care
 • Przejęcie komunikacji z dostawcami usług chmurowych w celu zapewnienia jak największej stabilności i jakości działania tuneli VPN’owych

W ramach usługi "NOC 24/7 plus" oferujemy:

 • W opcji „hardware as a service” Instalację w serwerowni własnych czujników: temperatury, wilgotności, zadymienia oraz ich obsługę i proaktywne badanie parametrów brzegowych, za dodatkową opłatą
 •  W opcji „hardware as a service” instalację w miejscach wskazanych przez Zamawiającego własnych czujników gazów łatwopalnych oraz ich obsługę i proaktywne badanie parametrów brzegowych
 •  w opcji „hardware as a service” instalację i obsługę własnej syreny alarmowej, reagującej sygnałem dźwiękowym na odchylenia od parametrów brzegowych w/w czujników za dodatkową opłatą – 50 PLN NETTO/mc
 • W opcji „hardware as a service” instalację i obsługę własnej kamery IP umożliwiającej podgląd serwerowni „na żywo”

Informacje dodatkowe:

 • Opcje „hardware as a service” są dostępne przy zawarciu umowy na okres min. 1 roku
 • Oferta nie obejmuje re-designu sieci
 • Przed zawarciem umowy na utrzymanie sieci wymagane będzie podpisanie przez Strony umowy o obustronnym zachowaniu poufności przetwarzanych danych

KONTAKT

GRUPA Loopus, Loopus Sp. z o.o.

Siedziba spółki

Antonie, ul. Mazurska 1
07-410 Ostrołęka

NIP: 758-238-29-82
REGON: 521095247

Biuro w Warszawie

ul. Mangalia 4 lok. 418
02-758 Warszawa biuro@loopus.pl

kontakt handlowy:

Robert Rudzik
tel. +48 601 130423
robert.rudzik@loopus.pl

numery rachunków:

85 1140 2004 0000 3702 7751 3647 – rachunek prowadzony w PLN
61 1140 2004 0000 3112 1050 9067 – rachunek prowadzony w EUR
37 1140 2004 0000 3912 0645 1209 – rachunek prowadzony w USD