HCIA-HNTD R&S FAST TRACK V2.2 HUAWEI CERTIFIED ICT ASSOCIATE

HCIA-HNTD R&S FAST TRACK V2.2 HUAWEI CERTIFIED ICT ASSOCIATE

Czego się nauczysz?

Po ukończeniu szkolenia “HCIA-HNTD R&S Fast Track” uczestnicy zyskają niezbędną wiedzę, z zakresu działania sieci IP, do rozpoczęcia pracy przy projektach sieciowych. W ramach szkolenia będą wytłumaczone podstawowe zagadnienia dotyczące działania sieci, ich struktura, mechanizmy i protokoły jakie są w nich uruchamiane.
Uczestnicy szkolenia HCIA-HNTD będą w stanie samodzielnie wykonać podstawową konfigurację routerów i przełączników firmy Huawei.

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

Szkolenie “HCIA-HNTD R&S Fast Track” jest przeznaczone dla osób technicznych, administratorów sieci, osób z działów utrzymania, które posiadają już niewielką wiedzę z zakresu funkcjonowania sieci IP.

Czy są jakieś wymagania?

Aby wziąć udział w szkoleniu HCIA-HNTD R&S Fast Track uczestnicy powinni posiadać bardzo podstawową wiedzę z zakresu IP. Nie musi to być wiedza ugruntowana i usystematyzowana.


Jaki jest poziom trudności tego szkolenia?

 

       Podstawowy


Ile dni trwa szkolenie?

Szkolenie Fast Track trwa 5 dni. W sumie jest to 40 godzin szkolenia.

Jaka jest cena szkolenia?

Cena szkolenia HCIA-HNTD R&S to koszt 2000,00 USD netto za jedną osobę biorącą udział w szkoleniu.

Jaki egzamin mogę zdać po szkoleniu?

Szkolenie “HCIA-HNTD R&S Fast Track” jest szkoleniem przygotowującym do egzaminu Huawei H12-211, który kończy się uzyskaniem certyfikatu HCIA Routing & Switching.

Jaki jest zakres szkolenia HCIA-HNTD?

 • Podstawy pracy z systemem operacyjnym VRP,
 • Konfigurowanie urządzeń z wykorzystaniem linii komend (CLI),
 • Zarządzanie i praca z systemem plików urządzeń Huawei,
 • Aktualizacja oprogramowania na urządzeniach Huawei,
 • [Lab] Podstawy konfiguracji urządzeń Huawei z poziomu linii komend.
 • VLAN – podstway działania,
 • Wprowadzenie do protokołów GARP i GVRP,
 • STP – Spanning Tree Protocol,
 • [Lab] Konfiguracja przełączania ruchu pomiędzy VLAN’ami,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu GVRP,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu STP.
 • Protokół RSTP – Rapid Spanning Tree Protocol,
 • Protokół OSPF jako protokół routingu typu Link State,
 • Podstawy i metody konfiguracji protokołów HDLC oraz PPP,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu RSTP,
 • [Lab] Konfiguracja pojedynczego obszaru z użyciem protokołu OSPF,
 • [Lab] Konfiguracja protokołów HDLC oraz PPP.
 • Podstawy protokołu Frame Relay,
 • Podstawy konfiguracji protokołu PPPoE,
 • Dostęp radiowy dla urządzeń klasy Enterprise,
 • Protokół SNMP – Simple Network Management Protocol,
 • Wprowadzenie do systemu zarządzania eSight,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu Frame Relay,
 • [Lab] Konfiguracja klienta PPPoE.
 • Wprowadzenie do protokołu IPv6,
 • OSPFv3 jako protokół routingu dla IPv6,
 • DHCPv6 – DHCP dla IPv6,
 • [Lab] Konfiguracja sieci przy użyciu IPv6.

PODSUMOWANIE

Szkolenie HCIA-HNTD R&S FT

Szkolenie stacjonarne,

Szkolenie techniczne,

Ilość dni: 5,

Cena:  2.000,00 USD netto.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE

ZAREJSESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ
ZAREJESTRUJ