Portfolio usług serwisowych

Firma LOOPUS jest w stanie realizować Serwis Techniczny na terenie całego kraju. Stało się to możliwe po zbudowaniu ogólnopolskiej sieci serwisowej. Nasi inżynierowie zlokalizowani są w kilkunastu miastach na terenie całego kraju. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić terminowe wykonanie usług serwisowych działając pod dużym rygorem czasowym.

LOOPUS Górski Opęchowski sp. j.

Nasze Usługi
Certyfikowane Szkolenia Routing&Switching
Bezpieczeństwo

IT i OT

AirEngine Wi-fi 6
Przechowywanie danych
Centra danych
Inteligentna współpraca
%
Pozytywne recenzje
+
Cups of Coffee
+
rozwiązane problemy z usługą
+
Zadowoleni klienci

W ramach serwisu technicznego jesteśmy w stanie zaproponować poniższe usługi:

Serwis Gwarancyjny jest usługą utrzymaniową przygotowaną dla Klientów, którzy dokonali zakupu produktów od firmy LOOPUS. W ramach niniejszej usługi firma LOOPUS oprócz podstawowej obsługi gwarancyjnej realizuje także wsparcie przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się w infrastrukturze Klienta oraz zaawansowaną wymianę uszkodzonego sprzętu polegającą na szybkim dostarczeniu do Klienta urządzenia na podmianę.

Klient jest w stanie wybrać sobie czy Serwis Gwarancyjny ma być realizowany w dni robocze, w godzinach roboczych czy może w trybie 24/7/365.

Serwis Pogwarancyjny jest usługą utrzymaniową wydłużającą okres gwarancji sprzętu, który z różnych przyczyn nie jest objęty gwarancją producenta. Najprostszym przykładem zastosowania tej usługi jest urządzenie, któremu jakiś czas temu skończyła się gwarancja producenta a użytkownik chciałby mieć pewność, że w przypadku awarii będzie miał wsparcie przy wymianie urządzenia.

W przypadku opcji dla sprzętu, któremu skończył się okres gwarancyjny, wymagany jest zakup usługi przeglądu technicznego. Usługa ta ma na celu zweryfikowanie czy sprzęt nadal jest sprawny. Jeśli okaże się, że sprzęt nie jest sprawny, inżynier LOOPUS przedstawi Klientowi, do akceptacji , kosztorys naprawy. Po dokonaniu naprawy urządzenie będzie mogło zostać objęte Serwisem Pogwarancyjnym.

Usługa Wsparcia Technicznego została stworzona z myślą o Klientach, którzy zakończyli wdrożenie projektu i nadal potrzebują wsparcia technicznego.

W celu zapewnienia usługi na wysokim poziomie dział serwisu odpowiada na każde zgłoszenie w czasie rzeczywistym i deleguje je do odpowiedniego inżyniera. Inżynierowie wsparcia technicznego zajmują się zgłoszeniami natychmiast po ich otrzymaniu i rozwiązują je w najkrótszym możliwym czasie.

Usługa pozwalająca na poszerzenie wiedzy technicznej oraz zdobycie wiedzy praktycznej w konfigurowaniu urządzeń. W przypadku niestandardowych potrzeb Klienta istnieje możliwość zrealizowania szkolenia dedykowanego pod konkretne potrzeby zamawiającego.

Więcej na temat prowadzonych szkoleń technicznych jest tutaj

Integralną częścią każdego procesu wdrożenia jest przygotowanie projektu technicznego. Usługa wykonania projektu jest często podstawą do przeprowadzenia prac implementacyjnych.

Usługa jest skierowana do Klientów, którzy posiadają zasoby techniczne niezbędne do wykonania wdrożenia ale nie posiadają wiedzy eksperckiej niezbędnej do przygotowania Koncepcji Technicznej i Projektu Technicznego.

Każde środowisko pracy Klienta składa się z rozwiązań, które bazują na oprogramowaniu. W przeważającej części jest to oprogramowanie związane z dostarczonymi do Klienta urządzeniami.

Usługa Aktualizacji Oprogramowania jest dedykowana dla Klientów, którzy chcieliby zaktualizować oprogramowanie na swoich urządzeniach ale albo mają zbyt zaawansowane środowisko i zbyt mało zasobów ludzkich aby przeprowadzić procedurę aktualizacji oprogramowania we własnym zakresie.

Usługa Audytu Sieci oraz Infrastruktury IT jest przeprowadzana w lokalizacji Klienta. Procedura audytu obejmuje zebranie informacji na temat struktury środowiska Klienta oraz procesów realizowanych w jego firmie. Dodatkowo zbierane są szczegółowe informacje dotyczące urządzeń, weryfikowana jest konfiguracja poszczególnych elementów sieci oraz interakcja pomiędzy nimi.

Zarządzanie Siecią Klienta jest usługą przeznaczoną dla Klientów, którzy jeszcze nie posiadają odpowiednich zasobów technicznych lub ich dział techniczny nie ma wystarczających kompetencji aby w pełni i profesjonalnie mógł zarządzać środowiskiem produkcyjnym.

Proaktywne Monitorowanie Infrastruktury sieciowej Klienta ma na celu oddelegowanie inżynierom firmy LOOPUS odpowiedzialności za monitorowanie urządzeń znajdujących się w sieci Klienta. W ramach tej usługi monitorowane są parametry urządzeń, które podlegają dalszej weryfikacji. Na tej podstawie są wyciągane wnioski dotyczące przyszłych zachowań monitorowanych urządzeń.

Usługa ta jest często łączona z usługą Zarządzania Siecią Klienta.

Usługa polegająca na analizie i stwierdzeniu przyczyn zaistniałych problemów w środowisku Klienta. Po analizie i przedstawieniu przyczyn zostanie przygotowana procedura naprawcza, która zostanie przedłożona Klientowi w celu akceptacji. Po zaaprobowaniu procedury naprawczej inżynierowie LOOPUS wdrożą tą procedurę i przeprowadzą niezbędne testy w celu potwierdzenia działania tej procedury.

Usługa polegająca na sprawdzeniu szerokiego zakresu parametrów środowiskowych jak i konfiguracyjnych urządzeń podlegających przeglądowi. Usługa przeglądów serwisowych realizowana jest w lokalizacjach Klienta, w miejscach gdzie został zainstalowany sprzęt podlegający przeglądom serwisowym.

Powyższe usługi są dostępne dla wszystkich naszych Klientów. Każdy z Klientów może sobie wybrać dowolną kombinację usług.

Posiadając doświadczony zespół inżynierów firma LOOPUS zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymania oferowanych usług na najwyższym poziomie.

KONTAKT

Loopus Górski Opęchowski sp. j.

Siedziba spółki

Antonie, ul. Mazurska 1
07-410 Ostrołęka

NIP: 758-236-54-69
REGON: 369614526

Biuro w Warszawie

ul. Mangalia 4 lok. 418
02-758 Warszawa biuro@loopus.pl

kontakt handlowy:

Robert Rudzik
tel. +48 601 130423
robert.rudzik@loopus.pl

numery rachunków:

85 1140 2004 0000 3702 7751 3647 – rachunek prowadzony w PLN
61 1140 2004 0000 3112 1050 9067 – rachunek prowadzony w EUR
37 1140 2004 0000 3912 0645 1209 – rachunek prowadzony w USD