Międzynarodowe przepisy dotyczące Cyberbezpieczeństwa.

Międzynarodowe przepisy dotyczące Cyberbezpieczeństwa.

Międzynarodowe przepisy dotyczące Cyberbezpieczeństwa.

Z końcem roku upewnij się, że podjąłeś wystarczające działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

RODO, dyrektywy NIS, ISO 27001 i cały szereg przepisów branżowych, np. PCI-DSS i HIPAA nakładają na przedsiębiorców obowiązek wdrażania narzędzi chroniących przed cyberprzestępcami.

Brak rozwiązań będących w zgodzie z ww. przepisami grożą grzywną w wysokości do 20 milionów euro lub 4% globalnego rocznego obrotu – w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Jak uniknąć kar wynikających z RODO:

  • Wbuduj prywatność danych w strukturę swojej organizacji,
  • Zatrudnij inspektora ochrony danych, aby nadzorował przestrzeganie prywatności,
  • Zaplanuj procesy audytu i raportowania, aby ocenić słabe punkty i udowodnić zgodność.

Dowiedz się więcej o tym, jak może pomóc Privileged Access Management (PAM).

 Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać więcej informacji – robert.rudzik@loopus.pl

Dowiedz się więcej: robert.rudzik@loopus.pl, tel. +48 601 130423