Szkolenia na żywo

Huawei Certified ICT Associate – Datacom
(HCIA Datacom V1.0)

H12-811

Czas trwania: 80 godzin (10 dni)

Cena: 4000 EUR netto

Twój trener:

Rafał Górski

Opis szkolenia:

Czego się nauczysz?

Podczas naszego szkolenia HCIA Datacom uczestnicy zyskają niezbędną wiedzę pozwalającą na konfigurację podstawowych mechanizmów związanych z protokołami routingu oraz sieci bezprzewodowych (WLAN). Przybliżymy także podstawowe zagadnienia obejmujące mechanizmy zabezpieczania sieci oraz zarządzania i utrzymywania urządzeń sieciowych. Przekażemy też podstawową wiedze o technologii SDN oraz o sposobach zautomatyzowania programowania.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Szkolenie HCIA Datacom  jest przeznaczone dla osób technicznych, administratorów sieci, osób z działu utrzymania sieci albo osób, które dopiero zaczynają przygodę z technologiami sieciowymi i potrzebują opanować podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu Datacom.

Jakie są wymagania?

Jedynym wymaganiem jest chęć poszerzania swojej wiedzy. Innych wymagań nie przewidujemy.

Jaki jest poziom tego szkolenia?

🟡⚪⚪ Podstawowy

Ile dni trwa szkolenie

Szkolenie HCIA Datacom  jest prowadzone przez 10 dni. W sumie jest to 80 godzin szkolenia.

Jaka jest cena szkolenia?

Cena szkolenia HCIA Datacom  to koszt 4000,00 EUR netto za jedną osobę biorącą udział w szkoleniu.

Jaki egzamin mogę zdać po szkoleniu?

Szkolenie HCIA Datacom  jest szkoleniem przygotowującym do egzaminu Huawei H12-811, po zdaniu którego uzyskasz certyfikat HCIA Datacom.

Jaki jest szczegółowy harmonogram szkolenia?

DzieńZawartość kursu
Dzień 1Podstawy sieci Datacom
Model referencyjny sieci
Podstawy systemu operacyjnego Huawei VRP
[Lab] Podstawowe operacje na urządzeniach Huawei
Dzień 2Protokoły warstwy sieciowej i adresacja IP
Podstawy routingu IP
[Lab] Podstawowe praktyki związane z IPv4 i routingiem IP
Dzień 3Podstawy protokołu OSPF
[Lab] Podstawowa konfiguracja protokołu OSPF
Ehternet Switching – podstawy
Dzień 4Zasady i konfiguracja VLAN’ów
[Lab] Ethernetu i konfiguracja VLAN’ów
Zasady i konfiguracja protokołu STP
[Lab] Ćwiczenia z podstawowej konfiguracji spanning tree
Dzień 5Komunikacja między VLAN’ami
[Lab] Ćwiczenia z komunikacji między VLAN’ami
Mechanizmy Eth-Trunk, iStack i CSS
[Lab] Ćwiczenia z agregacji łączy Ethernet’owych
Zasady i konfiguracja ACL
[Lab] Ćwiczenia z konfiguracji ACL
Dzień 6Zasady i konfiguracja mechanizmu AAA
Mechanizm NAT
[Lab] Konfiguracja lokalnego AAA
[Lab] Konfiguracja mechanizmu NAT
Usługi i aplikacje sieciowe
[Lab] Podstawowa konfiguracja usług i aplikacji sieciowych
Dzień 7Omówienie technologii WLAN
[Lab] Tworzenie sieci WLAN
Dzień 8Technologie WAN
Zarządzanie siecią
Omówienie mechanizmów O&M
Podstawy IPv6
[Lab] Konfiguracja sieci IPv6
Dzień 9Wprowadzenie do rozwiązań SDN i NFV
Programowalność sieci
Mechanizmy automatyzacji
[Lab] Konfiguracja sieeci w oparciu o mechanizmy automatyzacji.
Dzień 10Omówienie Typowych architektur sieci oraz dobre praktyki projektowania sieci kampusowych
[Lab] Zaprojektowanie przykładowej sieci kampusowej

Zapisz się: