Jak ograniczyć powierzchnię ataku?

Jak ograniczyć powierzchnię ataku?

Jak ograniczyć powierzchnię ataku?

Dzięki rozległej sieci IT obejmującej wszystko, od systemów płacowych i laptopów pracowników po maszyny OT i wszystko pomiędzy, zmniejszenie rozmiaru korporacyjnej infrastruktury IT jest trudnym zadaniem.

Zamiast tego, aby zmniejszyć powierzchnię ataku, odpowiedzią jest blokowanie punktów wejścia i bezpieczeństwo systemu.

Oto 10 najlepszych taktyk, które pomogą ograniczyć powierzchnię ataku i poprawić bezpieczeństwo IT:

  1. Spełnij wymagania dotyczące zgodności z cyberbezpieczeństwem. Przede wszystkim na uwadze większości specjalistów ds. bezpieczeństwa IT jest osiągnięcie zgodności. Regulacje na poziomie stanowym, regionalnym lub branżowym są kluczem nie tylko do uniknięcia kar zawodowych, ale także do osiągnięcia podstawowego, standardowego poziomu cyberbezpieczeństwa. 
  1. Monitoruj i zabezpieczaj zdalny dostęp. Przy coraz bardziej rozproszonej sile roboczej i rosnącym wykorzystaniu zewnętrznych dostawców usług IT zarządzanie zdalnym dostępem do systemu informatycznego i monitorowanie go ma kluczowe znaczenie. Wdrożenie rozwiązania dla użytkowników z podwyższonymi uprawnieniami i bez, aby uzyskać bezpieczny dostęp do potrzebnych im zasobów i z pełnym nadzorem, zapewnia produktywność, elastyczność i bezpieczeństwo. 
  1. Przechowuj i chroń poświadczenia. Hasła do poufnych zasobów IT stanowią poważne zagrożenie w przypadku ich zgubienia, ujawnienia, udostępnienia lub kradzieży. Przechowuj dane uwierzytelniające w kontrolowanym skarbcu i chroń hasła przed kradzieżą i udostępnianiem dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu i automatycznej rotacji. Nawet ujawnione hasło staje się bezużyteczne, chroniąc system przed próbami wykorzystania. 
  1. Uprość dostęp dzięki jednokrotnemu logowaniu. Usuń obciążenie związane z zarządzaniem różnymi hasłami dla każdej aplikacji docelowej, wdrażając bezproblemową platformę jednokrotnego logowania, aby uprościć dostęp użytkowników do wszystkich aplikacji biznesowych. 
  1. Weryfikuj tożsamości za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego. Jeszcze bardziej zabezpiecz swoją infrastrukturę IT dzięki dodatkowej weryfikacji, czy użytkownik jest tym, za kogo się podaje. MFA wzmacnia proces autoryzacji za pomocą bezpiecznego zarządzania dostępem do tożsamości.
  1. Wyeliminuj uprzywilejowane konta i lokalne prawa administratora z punktów końcowych. Ponieważ oprogramowanie ransomware i złośliwe oprogramowanie są stałym zagrożeniem, użytkownicy z podwyższonymi uprawnieniami lub kontami administratora na swoich punktach końcowych narażają Twoją sieć na poważne ryzyko. Radykalnie zmniejsz powierzchnię ataku w jednym kroku, eliminując podnoszenie uprawnień na stacjach roboczych i innych kluczowych punktach końcowych. 
  1. Zapewnij niezależność pracownikom bez uprawnień administratora. Umożliwiaj użytkownikom bezpieczne przeprowadzanie instalacji oprogramowania, aktualizowanie aplikacji, a nawet autonomiczne resetowanie hasła Active Directory bez narażania bezpieczeństwa. 
  1. Wyeliminuj potrzebę wtyczek lub grubych klientów. Włącz dostęp do systemów IT za pośrednictwem bezpiecznego portalu HTTPS i unikaj otwierania połączeń RDP, SSH lub Telnet. Nie potrzeba żadnych dodatkowych wtyczek ani grubych klientów na punktach końcowych! 
  1. Wykryj i zablokuj niechciane szyfrowanie. Automatycznie wykrywaj, kiedy proces zamierza wykonać operację szyfrowania, zanim zostanie ona wykonana. Blokuj próby przejęcia systemów i danych przez oprogramowanie ransomware i inne złośliwe podmioty. 
  1. Usprawnij i zabezpiecz działania DevOps. Optymalizacja procesów DevOps; umożliwiają bezpieczny, automatyczny dostęp do krytycznych zasobów IT w czasie rzeczywistym bez wrażliwych, zakodowanych na stałe poświadczeń pozostawionych w skryptach.

Zmniejszenie powierzchni ataku ma kluczowe znaczenie dla powodzenia cyberbezpieczeństwa, a ułatwienie dostępu jest kluczem do sukcesu biznesowego w przypadku pracowników zdalnych, wykonawców zewnętrznych i rozproszonej siły roboczej.

Powiemy Ci jak ograniczyć powierzchnię ataku, jednocześnie zapewniając sprawność i produktywność dzięki nowoczesnym, innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie bezpieczeństwa dostępu.

W tej sprawie proszę o bezpośredni kontakt: robert.rudzik@loopus.pl

Loopus i Wallix (Po raz kolejny „Ogólny Lider” na rynku Privileged Access Management 2021r.)