Rozwiązania Audio-Video

Zastosowania informacyjno-reklamowe

Coraz powszechniejsze w przestrzeni publicznej i ogólnodostępnych obszarach korporacyjnych, cyfrowe informacje i reklamy to środek komunikacji z różnorodnymi odbiorcami, często będącymi w ruchu. Przyciągające wzrok treści zwracają na siebie uwagę przechodniów dzięki przekazowi wyróżniającemu się z medialnego „szumu”. Zdalnie sterowane zarządzanie centralne umożliwiające jednocześnie dostęp lokalny, skuteczne cyfrowe informacje i reklamy przekazują odpowiednio ukierunkowane treści, informując, zapewniając rozrywkę lub wpływając na widza w inny sposób przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności operacyjnej.

Spotkania i konferencje

Od małych pokoi spotkań do dużych sal, firmy szukają sposobów zwiększenia wydajności poprzez dzielenie się umiejętnościami i wiedzą, jednocześnie dążąc do obniżenia kosztów. Łatwość użytkowania, zaawansowana „otwarta” łączność i środowisko wolne od wszelkich elementów rozpraszających uwagę mają kluczowe znaczenie dla przyjęcia tych rozwiązań, podczas gdy dostosowanie do określonego celu i możliwość modułowego dostosowania do indywidualnych potrzeb obniża całkowity koszt własności, zapewnia bezpieczeństwo oraz gotowość na wyzwania przyszłości.

System sterowania / nadzór

Szybkie podejmowanie decyzji wymaga natychmiastowego dostępu do informacji przy wykorzystaniu dokładnych, szerokich i zróżnicowanych źródeł danych w czasie rzeczywistym, zapewniających najlepsze wyniki. Wizualizacja to zasadniczy element ludzkiej percepcji, a wizualne przedstawienie informacji i zarządzanie nimi ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania bezproblemowej pracy, eliminacji potencjalnych problemów i szybkiego reagowania na nie. Ilość, prędkość i różnorodność informacji wzrasta wykładniczo. Powszechnie stosowany dzisiaj termin: obszerne zbiory danych (ang. „Big Data”), oznacza nie tylko olbrzymią ilość dostępnych informacji, lecz również jasno określa cele, najnowsze technologie i odpowiednie procesy w celu zapewnienia odpowiedniej struktury i analizy dostępnych danych.

Wizualizacje dla dużych obiektów

Duże przestrzenie i wiele par oczu oznaczają oglądanie z dużej odległości. Aby zapewnić doświadczenie o odpowiedniej energii i oddziaływaniu, obsługa AV musi wzmacniać swój przekaz za pomocą instalacji audiowizualnych dostosowanych do określonych potrzeb. Wchodząc do obiektu imponującej wielkości, odbiorcy są pełni oczekiwań – co sprawia, że media wizualne muszą zapewnić treści wywołujące entuzjazm i zachwyt wśród odbiorców – w tym scenariuszu rozmiar jest najważniejszy!

Chcesz wiedzieć więcej – kontakt

KONTAKT

GRUPA Loopus, Loopus Sp. z o.o.

Siedziba spółki

Antonie, ul. Mazurska 1
07-410 Ostrołęka

NIP: 758-238-29-82
REGON: 521095247

Biuro w Warszawie

ul. Mangalia 4 lok. 418
02-758 Warszawa biuro@loopus.pl

kontakt handlowy:

Robert Rudzik
tel. +48 601 130423
robert.rudzik@loopus.pl

numery rachunków:

85 1140 2004 0000 3702 7751 3647 – rachunek prowadzony w PLN
61 1140 2004 0000 3112 1050 9067 – rachunek prowadzony w EUR
37 1140 2004 0000 3912 0645 1209 – rachunek prowadzony w USD