Huawei CEE&Nordic ICT Competition Final Results Announcement

Huawei CEE&Nordic ICT Competition Final Results Announcement

Doskonała wiadomość dla Loopus’a 

Wyniki konkursu ICT w regionie CEE & Nordic.

Rafał – przedstawiciel Loopus na pierwszym miejcu wśród integratorów w europie północno-wschodniej jednocześnie, drugie miejsce wśród wszystkich kandydatów.

Rafałowi serdecznie gratulujemy ogromnej wiedzy w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Przypomnijmy, że konkurs ICT odbywa się corocznie w ramach Akademii ICT organizowany przez Huawei Polska, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Poznańską, Zochodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie oraz Akademię Loena Kuźmińskiego.

Celem konkursu jest nie tylko rozwijanie talentu studentów w branży ICT (Information and Communications Technology) i przygotowanie ich pod kątem podjęcia pracy zawodowej, ale także wyrównywanie poziomu wiedzy i umiejętności zgodnie z globalnymi standardami. Konkurs pomaga studentom w szybkim dostosowaniu się do wymagań branży poprzez opanowanie najnowszych technologii. W ubiegłorocznej edycji zespół z Politechniki Poznańskiej wziął udział w międzynarodowym etapie konkursu. Huawei chce konsekwentnie wspierać edukację i rozwój zawodowy talentów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii i w ciągu trzech najbliższych lat przeszkolić ponad 18 tys. lokalnych studentów i partnerów w zakresie umiejętności cyfrowych nowej generacji, w znacznej mierze, w ramach programu ICT Academy. 

Gratulujemy raz jeszcze.