HCIP Routing and Switching – IERS v 2.0 (HCIP R&S – Implementinng Enterprise Routing and Switching Network)

HCIP Routing and Switching – IERS v 2.0 (HCIP R&S – Implementinng Enterprise Routing and Switching Network)

Czego się nauczysz?

Po odbyciu szkolenia “HCIP R&S Fast Track” uczestnicy posiądą wiedzę z zakresu projektowania i konfigurowania sieci IP bazujących na przełącznikach oraz routerach firmy Huawei. W ramach szkolenia uczestnicy nauczą się konfiguracji protokołów IGP (OSPF, IS-IS), protokołu EGP (BGP) a także konfiguracji protokołów multicastowych. Szkolenie swoim zakresem obejmuje także materiał związany z MPLS oraz z MPLS VPN.

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

Szkolenie “HCIP R&S IERS” jest przeznaczone dla osób technicznych, inżynierów wsparcia, administratorów sieci, którzy posiadają wiedzę z poziomu “Associate” i chcą się specjalizować w konfigurowaniu oraz utrzymywaniu środowisk sieciowych bazujących na technologii IP.


Czy są jakieś wymagania?

Aby wziąć udział w szkoleniu “HCIP R&S IERS” uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania sieci IP.


Jaki jest poziom trudności tego szkolenia?

 

Średnio Zaawansowany


Ile dni trwa szkolenie?

Szkolenie “HCIP R&S IERS” trwa 5 dni. W sumie jest to 40 godzin szkolenia.


Jaka jest cena szkolenia?

Cena szkolenia “HCIP R&S IERS” to koszt 2250,00 USD netto za jedną osobę biorącą udział w szkoleniu.


Jaki egzamin mogę zdać po szkoleniu?

Szkolenie “HCIP R&S IERS” jest szkoleniem przygotowującym do egzaminu Huawei H12-221, Jest to jedno z trzech szkoleń ze ścieżki certyfikacyjnej kończącej się uzyskaniem certyfikatu HCIP Routing & Switching.

Pozostałe dwa egzaminy w tej ścieżce certyfikacyjnej to H12-222 (HCIP R&S IENP) oraz H12-223 (HCIP R&S IEEP).

Egzamin H12-221 można zdać w dowolnym ośrodku egzaminacyjnym Pearson VUE.


Jaki jest zakres szkolenia HCIP R&S IERS?

 • Podstawy działania protokołu OSPF,
 • OSPF – routing w ramach jednego obszaru,
 • OSPF – routing pomiędzy różnymi obszarami,
 • OSPF – obsługa tras spoza protokołu OSPF.
 • OSPF – obszary specjalne oraz inne funkcjonalności,
 • Zasady działania i konfiguracja protokołu IS-IS,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu OSPF,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu IS-IS.
 • Zasady działania i konfiguracji protokołu BGP,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu BGP.
 • Zasady działania sieci multicast’owych,
 • Zasady działania i konfiguracji protokołu IGMP,
 • Zasady działania i konfiguracji protokołu PIM,
 • Mechanizmy wyboru tras,
 • [Lab] Konfiguracja protokołów mutlicast’owych,
 • [Lab] Konfiguracja mechanizmów wyboru tras.
 • Zasady działania i konfiguracji agregacji portów,
 • Zaawansowane funkcjonalności przełączników,
 • Zasady działania i konfiguracji protokołu RSTP,
 • Zasady działania i  konfiguracji protokołu MSTP,
 • [Lab] Konfiguracja funkcjonalności powiązanych z VLAN’ami,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu STP.

PODSUMOWANIE

Szkolenie HCIP R&S IERS

Szkolenie stacjonarne,

Szkolenie techniczne,

Ilość dni: 5,

Cena:  2.250,00 USD netto.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE

ZAREJSESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ
ZAREJESTRUJ