HCIP Routing and Switching – IENP v2.0 (HCIP R&S – Implementinng Enterprise Network Performance)

HCIP Routing and Switching – IENP v2.0 (HCIP R&S – Implementinng Enterprise Network Performance)

Czego się nauczysz?

Po ukończeniu szkolenia “HCIP R&S IENP” uczestnicy będą posiadali wiedzę z zakresu konfiguracji protokołu MPLS, wirtualnych sieci warstwy 3 (MP-BGP/MPLS L3VPN) oraz QoS. Kursanci zapoznają się także z systemem zarządzanie eSight oraz z systemem Agile Controller służącym do zarządzania m.in. sieciami SDN. W ramach szkolenia uczestnicy nauczą się  konfigurować firewall’e, które są często używane w sieciach IP małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

Szkolenie “HCIP R&S IENP” jest przeznaczone dla osób technicznych, inżynierów wsparcia, administratorów sieci, którzy posiadają wiedzę z poziomu “Associate” i chcą się specjalizować w konfigurowaniu oraz utrzymywaniu środowisk sieciowych bazujących na technologii IP.


Czy są jakieś wymagania?

Aby wziąć udział w szkoleniu “HCIP R&S IENP” uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania sieci IP.


Jaki jest poziom trudności tego szkolenia?

 

Średnio Zaawansowany


Ile dni trwa szkolenie?

Szkolenie “HCIP R&S IENP” trwa 5 dni. W sumie jest to 40 godzin szkolenia.


Jaka jest cena szkolenia?

Cena szkolenia “HCIP R&S IENP” to koszt 2250,00 USD netto za jedną osobę biorącą udział w szkoleniu.


Jaki egzamin mogę zdać po szkoleniu?

Szkolenie “HCIP R&S IENP” jest szkoleniem przygotowującym do egzaminu Huawei H12-222, Jest to jedno z trzech szkoleń ze ścieżki certyfikacyjnej kończącej się uzyskaniem certyfikatu HCIP Routing & Switching.

Pozostałe dwa egzaminy w tej ścieżce certyfikacyjnej to H12-221 (HCIP R&S IERS) oraz H12-223 (HCIP R&S IEEP).

Egzamin H12-222 można zdać w dowolnym ośrodku egzaminacyjnym Pearson VUE.


Jaki jest zakres szkolenia HCIP R&S IENP?

 • Zasady działania i konfiguracji protokołu MPLS,
 • Zasady działania i konfiguracji MPLS VPN,
 • [Lab] Konfiguracja sieci wirtualnych na bazie MPLS VPN.
 • Zasady działania i konfiguracji protokołu DHCP,
 • Zasady działania i konfiguracji funkcjonalności mirroringu,
 • Wprowadzenie do systemu zarządzania eSight,
 • Podstawowe funkcjonalności systemu zarządzania eSight,
 • Funkcjonalności systemu Agile Controller,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu DHCP.
 • Charakterystyka modeli serwisowych QoS,
 • Klasyfikacja ruchu oraz jego “remarkowanie”,
 • Mechanizmy zarządzania zatorami oraz unikania powstawania zatorów,
 • Mechanizmy ograniczania ruchu klienta – Traffic Policing/Shaping,
 • [Lab] Konfiguracja mechanizmów QoS oraz kontroli ruchu.
 • Wstęp do zagadnienia ochrony danych,
 • Podstawy działania i konfiguracji firewall’i Huawei,
 • [Lab] KOnfiguracja firewall’i Huawei.
 • Zasady działania i konfiguracji protokołu VRRP,
 • Zasady działania i konfiguracji protokołu BFD,
 • Wprowadzenie do SDN,
  Wprowadzenie do VXLAN,
 • Wprowadzenie do NFV,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu VRRP,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu BFD.

PODSUMOWANIE

Szkolenie HCIP R&S IENP

Szkolenie stacjonarne,

Szkolenie techniczne,

Ilość dni: 5,

Cena:  2.250,00 USD netto.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE

ZAREJSESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ
ZAREJESTRUJ