HCIP Routing and Switching – IEEP v 2.0 (HCIP R&S – Implementinng Enterprise Network Engineering Project)

HCIP Routing and Switching – IEEP v 2.0 (HCIP R&S – Implementinng Enterprise Network Engineering Project)

Czego się nauczysz?

Po ukończeniu szkolenia “HCIP R&S IEEP” uczestnicy będą posiadali wiedzę z zakresu projektowania i konfigurowania sieci IP. Przedstawione zostaną także sposoby implementacji rozwiązań oraz metodologie związane z utrzymaniem środowiska sieciowego oraz z rozwiązywaniem problemów, które pojawią się w sieci. Uczestnicy szkolenia nauczą się także metod jak przeprowadzać migrację sieci i usług oraz w jaki sposób można zoptymalizować sieć i jej zasoby.

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

Szkolenie “HCIP R&S IEEP” jest przeznaczone dla osób technicznych, inżynierów wsparcia, administratorów sieci, którzy posiadają wiedzę z poziomu “Associate” i chcą się specjalizować w konfigurowaniu oraz utrzymywaniu środowisk sieciowych bazujących na technologii IP.


Czy są jakieś wymagania?

Aby wziąć udział w szkoleniu “HCIP R&S IEEP” uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania sieci IP.


Jaki jest poziom trudności tego szkolenia?

 

Średnio Zaawansowany


Ile dni trwa szkolenie?

Szkolenie “HCIP R&S IEEP” trwa 5 dni. W sumie jest to 40 godzin szkolenia.


Jaka jest cena szkolenia?

Cena szkolenia “HCIP R&S IEEP” to koszt 2250,00 USD netto za jedną osobę biorącą udział w szkoleniu.


Jaki egzamin mogę zdać po szkoleniu?

Szkolenie “HCIP R&S IEEP” jest szkoleniem przygotowującym do egzaminu Huawei H12-223, Jest to jedno z trzech szkoleń ze ścieżki certyfikacyjnej kończącej się uzyskaniem certyfikatu HCIP Routing & Switching.

Pozostałe dwa egzaminy w tej ścieżce certyfikacyjnej to H12-221 (HCIP R&S IERS) oraz H12-222 (HCIP R&S IENP).

Egzamin H12-223 można zdać w dowolnym ośrodku egzaminacyjnym Pearson VUE.


Jaki jest zakres szkolenia HCIP R&S IEEP?

  • Planowanie sieci,
  • Projektowanie sieci część 1.
  • Projektowanie sieci część 2.
  • Wdrażanie rozwiązań sieciowych,
  • Utrzymanie i eksploatacja sieci,
  • Wprowadzenie do rozwiązywania problemów sieciowych.
  • Rozwiązywanie problemów sieciowych – najczęściej spotykane problemy,
  • [Lab] Rozwiązywanie problemów – przykłady scenariuszy.
  • Optymalizacja sieci,
  • Migracja sieci i usług.

PODSUMOWANIE

Szkolenie HCIP R&S IENP

Szkolenie stacjonarne,

Szkolenie techniczne,

Ilość dni: 5,

Cena:  2.250,00 USD netto.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE

ZAREJSESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ
ZAREJESTRUJ