HCIA-HNTD R&S v 2.2 Huawei Certified ICT Associate

HCIA-HNTD R&S v 2.2 Huawei Certified ICT Associate

Czego się nauczysz?

Po ukończeniu szkolenia “HCIA-HNTD R&S” uczestnicy zyskają niezbędną wiedzę, z zakresu działania sieci IP, do rozpoczęcia pracy przy projektach sieciowych. W ramach szkolenia będą wytłumaczone podstawowe zagadnienia dotyczące działania sieci, ich struktura, mechanizmy i protokoły jakie są w nich uruchamiane.
Uczestnicy szkolenia HCIA-HNTD będą w stanie samodzielnie wykonać podstawową konfigurację routerów i przełączników firmy Huawei.

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

Szkolenie “HCIA-HNTD R&S” jest przeznaczone dla osób technicznych, administratorów sieci, osób z działów utrzymania sieci albo dla osób, które chciałyby poznać podstawy działanie sieci IP. Uczestnicy nie muszą posiadać wiedzy z zakresu IP.

Czy są jakieś wymagania?

Jedynym wymaganiem jest chęć poszerzenia swojej wiedzy. Innych wymagań nie przewidujemy, ponieważ szkolenia  HCIA-HNTD R&S są przewidziane dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z sieciami IP.


Jaki jest poziom trudności tego szkolenia?

 

Podstawowy


Ile dni trwa szkolenie?

Szkolenie “HCIA-HNTD R&S” trwa 10 dni. W sumie jest to 80 godzin szkolenia.


Jaka jest cena szkolenia?

Cena szkolenia HCIA-HNTD R&S to koszt 4000,00 USD netto za jedną osobę biorącą udział w szkoleniu.


Jaki egzamin mogę zdać po szkoleniu?

Szkolenie “HCIA-HNTD R&S” jest szkoleniem przygotowującym do egzaminu Huawei H12-211, który kończy się uzyskaniem certyfikatu HCIA Routing & Switching.


Jaki jest zakres szkolenia HCIA-HNTD?

 • Wprowadzenie do architektur sieci typu enterprise,
 • Rodzaje i typy mediów transmisyjnych,
 • Ramka Ethernet,
 • Adresacja IP,
 • [Lab] Podstawy konfiguracji adresacji IP.
 •  
 • Wprowadzenie do protokołu ICMP,
 • Wprowadzenie do protokołu ARP,
 • Protokoły warstwy transportowej,
 • Jak działa mechanizm przesyłania danych,
 • Podstawy pracy z systemem operacyjnym VRP,
 • Konfigurowanie urządzeń z wykorzystaniem linii komend (CLI),
 • Zarządzanie i praca z systemem plików urządzeń Huawei,
 • Aktualizacja oprogramowania na urządzeniach Huawei,
 • [Lab] Podstawy konfiguracji urządzeń Huawei z poziomu linii komend.
 •  
 • Sieci bazujące na jednym przełączniku,
 • STP – Spanning Tree Protocol,
 • Protokół RSTP – Rapid Spanning Tree Protocol,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu STP,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu RSTP.
 • Wprowadzenie do routingu IP,
 • Trasy routingu statycznego,
 • [Lab] Konfiguracje tras routingu statycznego oraz tras domyślnych,
 • Protokół RIP jako przykład routingu typu Distance Vector,
 • [Lab] Konfiguracja protokołów RIPv1 oraz RIPv2,
 • [Lab] Uwierzytelnianie oraz agregacja tras w protokole RIPv2.
 • Protokół OSPF jako protokół routingu typu Link State,
 • [Lab] Konfiguracja pojedynczego obszaru z użyciem protokołu OSPF,
 • Podstawy protokołu DHCP,
 • Podstawy protokołu FTP,
 • Podstawy protokołu Telnet,
 • [Lab] Konfiguracja usług bazujących na protokole FTP,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu DHCP.
 • Zaawansowane rozwiązania stosowane w sieciach typu Enterprise,
 • Agrgacja łączy fizycznych,
 • VLAN – podstwy działania,
 • [Lab] Konfiguracja interfejsów Ethernet oraz agregacja łączy,
 • [Lab] Konfiguracja sieci bazującej na VLAN’ach,
 • Wprowadzenie do protokołów GARP i GVRP,
 • Routing pomiędzy VLAN’ami,
 • Wprowadzenie do sieci bezprzewodowych LAN,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu GVRP,
 • [Lab] Routing w ramach VLAN’ów,
 • [Lab] Konfiguracja przełączania ruchu pomiędzy VLAN’ami.
 • Podstawy i metody konfiguracji protokołów HDLC oraz PPP,
 • Podstawy protokołu Frame Relay,
 • Podstawy konfiguracji protokołu PPPoE,
 • [Lab] Konfiguracja protokołów HDLC oraz PPP,
 • [Lab] Konfiguracja protokołu Frame Relay,
 • [Lab] Konfiguracja klienta PPPoE.
 • Podstawy protokołu NAT,
 • Dostęp radiowy dla urządzeń klasy Enterprise,
 • Listy kontroli dostępu – ACL,
 • Podstawy AAA – Authorization, Authentication and Accounting,
 • [Lab] Filtrowanie ruchu z zastosowaniem list kontroli dostępu,
 • [Lab] Konfiguracja NAT,
 • [Lab] Konfiguracja AAA.
 • Zabezpieczanie danych poprzez zastosowanie IPSec VPN,
 • Wprowadzenie do protokołu GRE,
 • [Lab] Konfiguracja IPSec VPN,
 • [Lab] Konfiguracja GRE oraz protokołów routingu,
 • Wprowadzenie do protokołu SNMP,
 • Wprowadzenie do systemu zarządzania eSight.
 • Wprowadzenie do protokołu IPv6,
 • OSPFv3 jako protokół routingu dla IPv6,
 • DHCPv6 – DHCP dla IPv6,
 • [Lab] Konfiguracja sieci przy użyciu IPv6.

PODSUMOWANIE

Szkolenie HCIA-HNTD R&S FT

Szkolenie stacjonarne,

Szkolenie techniczne,

Ilość dni: 10,

Cena:  4.000,00 USD netto.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE

ZAREJSESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ
ZAREJESTRUJ