Co jest główną przyczyną cybernaruszeń?

Co jest główną przyczyną cybernaruszeń?

Szacowany średni koszt naruszenia bezpieczeństwa danych w dzisiejszych czasach to 3,62 miliona USD.

Co jest główną przyczyną cybernaruszeń? Konta uprzywilejowane.

Najlepszą obroną przed kosztownymi i szkodliwymi cyberatakami jest zabezpieczenie uprzywilejowanego dostępu      i odzyskanie kontroli nad tym, kto i kiedy ma dostęp do jakich systemów.

7 kroków do skutecznego zarządzania dostępem uprzywilejowanym.

  1. Ustal priorytety ryzyka — określ, które z Twoich zasobów IT są najbardziej narażone, gdzie masz najmniejszy nadzór nad uprzywilejowanymi użytkownikami i które systemy podlegają regulacjom takim jak RODO lub HIPAA.
  2. Zaokrąglaj współdzielone konta (i hasła) — hasła udostępniane współpracownikom lub pisane na karteczkach są głównymi sygnałami ostrzegawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa.
  3. Postępuj zgodnie z zasadą „najmniejszego przywileju” – przyznawaj uprzywilejowanym użytkownikom dostęp tylko do tych systemów, które są niezbędne i tylko na niezbędny czas.
  4. Ułatw prośby o dostęp – przyznawaj, zatwierdzaj i odbieraj uprawnienia dostępu za pomocą usprawnionego interfejsu.
  5. Kontroluj dostęp za pośrednictwem jednego punktu wejścia – bezpieczny dostęp do danych i systemów powinien być jedynym dostępem do danych i systemów.
  6. Zwiększ bezpieczeństwo dla celów o wysokim priorytecie — dostosuj swoje rozwiązanie PAM do każdego zasobu, umożliwiając technologię o wyższym poziomie bezpieczeństwa dla systemów o wyższym priorytecie.
  7. Automatyzuj bieżące monitorowanie i audyt — śledź, rejestruj i audytuj wszystkie uprzywilejowane sesje, aby w dowolnym momencie przejrzeć aktywność i zamknąć podejrzaną aktywność.

Te 7 kroków pomoże Ci zmienić swoją organizację z wrażliwej na zarządzaną i kontrolowaną.

Dowiedz się więcej: robert.rudzik@loopus.pl, tel. +48 601 130423.